Cursus
Wat moet en wat mag ? (003Lei-OPL21)
€75.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Wat moet en wat mag ? (003Lei-OPL21)
Je teamleden hebben verschillende taken te vervullen. Deze zijn gericht op het leveren van een bepaalde bijdrage tot het doel van het team. Naast de inhoud van de functie heb je ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zeg maar ‘wat je moet...
Meet de efficiëntie van je team (006-TOO-21)
€75.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Meet de efficiëntie van je team (006-TOO-21)
De huidige toestand van je team kennen is essentieel om te kunnen verbeteren. Vul het assessment in. Je krijgt de noodzakelijke inzichten om de problemen waar je team tegen stoot in kaart te brengen. Je kunt de prestaties van je team...
Orden informatiestromen (02-TOO-22)
€75.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Orden informatiestromen (02-TOO-22)
Informatie is fundamenteel. Zonder informatie, geen kennis, geen contact met collega’s, de klant, de leverancier, de omgeving. Informatie is alles wat de onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid wegneemt. Als informatie gebrekkig of...
Breng taken in kaart (PROC22)
€75.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Breng taken in kaart (PROC22)
Rollen of taken hebben betrekking op 'wat je doet', de inhoud van je functie. In een effectief team weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt. Elk teamlid weet precies wat h/zij bijdraagt aan het groter doel van het team. Als teamlid heb...
Breng rollen/functies in kaart met functieanalyse (TOO-20-001)
€50.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Breng rollen/functies in kaart met functieanalyse (TOO-20-001)
Om de interne functionering van je onderneming te optimaliseren breng je de processen en rollen in kaart. De functie-/rolanalyse is een nauwkeurige beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van je medewerker binnen een bepaalde...
Breng processen in kaart met schildpaddiagram (TOO-20-002)
€50.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Breng processen in kaart met schildpaddiagram (TOO-20-002)
Je hebt verschillende methodes om een proces te beschrijven. Eén ervan is het schildpaddiagram. Het voordeel van deze tool is dat je de activiteiten niet detaillistisch kan beschrijven. Je bent genoodzaakt om je te beperken tot een overzicht van...
Breng eisen en middelen in evenwicht met piramide middelen-eisen (TOO-20-003)
€50.00
Tools
/
Soft Skills
Breng eisen en middelen in evenwicht met piramide middelen-eisen (TOO-20-003)
Hoe breng je weer evenwicht tussen te hoge eisen en de middelen waarover je beschikt ? De piramide middelen-eisen is een handige tool hiervoor. Deze eenvoudige tool helpt je om meer realiteitszin te ontwikkelen en je middelen beter te...
Nuanceer en relativeer met AvonturenPack (TOO-20-004)
€50.00
Tools
/
Soft Skills
Nuanceer en relativeer met AvonturenPack (TOO-20-004)
Deze cursus leert je de tool Avonturenpack gebruiken. Deze tool helpt je om minder zwart-wit te denken en beter te nuanceren en te relativeren. Je leert stap voor stap je eigen referentiekader herkennen en deconditioneren. Je vermindert je...
Verkrijg de juiste informatie met de LSD-trechtertechniek (TOO-20-005)
€50.00
Tools
/
Soft Skills
Verkrijg de juiste informatie met de LSD-trechtertechniek (TOO-20-005)
Communicatie is essentieel om goede menselijke relaties op te bouwen of om je werk goed te kunnen doen. Gebruik daarom de juiste techniek om de juiste informatie te verkrijgen. LSD staat voor Luisteren-Samenvatten-Doorvragen. Deze techniek...
Ontwerp voor groei (TOO-22)
€75.00
Tools
/
Procesoptimalisation
Ontwerp voor groei (TOO-22)
Het is niet (altijd) de bedoeling dat iedereen in je team alles kan. Wat wél van belang is, is dat je de activiteit borgt. Je team mag niet stil vallen als iemand ziek is of met verlof gaat. M.a.w. je teamleden moeten voldoende inzetbaar zijn...

O nee. Er werd niets gevonden.

Gebruik een andere term en probeer opnieuw.