Cursus
Assessment van de teamefficiëntie 1 (001ASS)
€50.00
Boost your team
/
0. Assessment Teamefficiëntie
Assessment van de teamefficiëntie 1 (001ASS)
Meten is weten ! Voor je de efficiëntie van je team kunt optimaliseren moet je eerst weten waar je team nu staat. Je brengt eerst de huidige situatie in kaart. Zo krijg je een zicht op de sterkten en de zwakten van je team. Dan pas kan je...
Formuleer SMART (003GOA)
€50.00
Boost your team
/
1. Doelen
Formuleer SMART (003GOA)
De basisvoorwaarde voor teamefficiëntie is dat je team precies weet wat het moet doen. Dit wil zeggen: je team heeft een duidelijk doel voor ogen en kan concrete resultaten neerleggen. Deze e-learning leert je hoe je de doelstellingen van je...
Breng taken in kaart (007ROL)
€50.00
Boost your team
/
2. Rollen
Breng taken in kaart (007ROL)
Rollen hebben betrekking op 'wat je doet', de taken die je uitvoert. In een effectief team weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt. Elk teamlid weet precies wat h/zij moet doen en hoe die activiteit bijdraagt aan het doel van het...
Ontwerp voor groei (008ROL)
€50.00
Boost your team
/
2. Rollen
Ontwerp voor groei (008ROL)
Het is niet (altijd) de bedoeling dat iedereen in je team alles kan. Wat wél van belang is, is dat je de activiteit borgt. Je team mag niet stil vallen als iemand ziek is of met verlof gaat. M.a.w. je teamleden moeten voldoende inzetbaar zijn...
Wat moet en wat mag ? (009ROL)
€50.00
Boost your team
/
2. Rollen
Wat moet en wat mag ? (009ROL)
Je teamleden hebben verschillende taken te vervullen. Deze zijn gericht op het leveren van een bepaalde bijdrage tot het doel van het team. Naast de inhoud van de functie heb je ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zeg maar ‘wat je moet...
Orden informatiestromen (012PRO)
€50.00
Boost your team
/
3. Processen
Orden informatiestromen (012PRO)
Informatie is fundamenteel. Zonder informatie, geen kennis, geen contact met collega’s, de klant, de leverancier, de omgeving. Informatie is alles wat de onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid wegneemt. Als informatie gebrekkig of...
Vergader efficiënt (013PRO)
€50.00
Boost your team
/
3. Processen
Vergader efficiënt (013PRO)
Vergaderingen en teamoverleg zijn een noodzakelijk onderdeel van teamwerk. Gebruik vergaderingen om de verbondenheid tussen je teamleden te voeden en om de taken te volbrengen met de juiste coördinatie en participatie van iedereen. Na deze...
Geef constructieve feedback (018REL)
€50.00
Boost your team
/
4. Relaties
Geef constructieve feedback (018REL)
Constructieve feedback geven is een kerncompetentie voor een leidinggevende. Hiermee heb je twee doelen voor ogen: ongewenst gedrag bijsturen en een relatie opbouwen van wederzijds vertrouwen. Na deze webinar kan je een 1-op-1 gesprek voeren om...
Teamefficiëntie verbeteren: een integrale aanpak
Teamefficiëntie verbeteren: een integrale aanpak

Teamefficiëntie verbeteren: een integrale aanpak

O nee. Er werd niets gevonden.

Gebruik een andere term en probeer opnieuw.