Tools → Procesoptimalisation

Breng rollen/functies in kaart met functieanalyse (TOO-20-001)


Beschrijving
Om de interne functionering van je onderneming te optimaliseren breng je de processen en rollen in kaart.
De functie-/rolanalyse is een nauwkeurige beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van je medewerker binnen een bepaalde workflow. De bijdrage van elke betrokkene is dus essentieel: niemand beter dan de rolhouder weet wat de rol inhoudt.
De tool helpt je volgende aspecten in kaart te brengen: de resultaatgebieden, de optimale functionering, het competentieprofiel, het werkklimaat.

Doel:
de structuur van je onderneming in kaart brengen
inzicht krijgen in de processen en taken
inzicht verwerven in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
Doelgroep:
Alle medewerkers of specifieke afdelingen

Niveau: professioneel Tijdslimiet: 15 Expert: Isabelle Stubbe

Inhoud
 • Inleiding
 • Welkom !
 • Voorbereiding
 • Voorbereiding van de analyse
 • Sjabloon Inventaris van de taken
 • Uitgebreide functiebevraging
 • Functiebevraging
 • Functie analyse.docx
 • Vragenlijst
 • Slot
 • Aan de slag met je medewerkers !
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd