Leiderschap → Leiding geven

Delegeren doe je zo ! (OPL20-001)


Beschrijving
Deze cursus maakt je sterker als leidinggevende. Je leert hoe je een taak kunt delegeren en een win-win situatie creëren voor jezelf en je medewerker. Je verwerft inzicht in het proces en leert de juiste technieken en instrumenten gebruiken om je medewerker te begeleiden naar de gewenste autonomie.
Deze cursus helpt je stap voor stap taken aan je medewerker te delegeren.

Doelstelling: Taken op een adequate manier verdelen en delegeren
Doelgroep: KMO ondernemer, operationeel leidinggevenden
Niveau: Professioneel
Tools: Instrumenten, opdrachten, assessments, stappenplan
Resultaat: Succesvol delegeren en werklast spreiden
Tijdslimiet: Verlengbaar mits betaling toegang tot platform (6,05 €, BTW inbegrepen/begonnen maand

Niveau: professioneel Tijdslimiet: 30 dagen, verlengbaar op aanvraag Expert: Isabelle Stubbe

Inhoud
 • 1. Inleiding
 • 1. Inleiding
 • 1.1. Reflectie: Welke taken delegeer je wel of niet ?
 • 1.2. Analyseer je taken
 • 2. Stappenplan om te delegeren
 • 2. Stappenplan om te delegeren
 • Stap 1: Lijst je taken op
 • Stap 2: Wie neemt de taak over ?
 • Gebruik deze tool om je medewerker in te schatten
 • Stap 3: Hou een delegeringsgesprek
 • Stap 4: Doorloop de fasen
 • Stap 5: Bespreek de resultaten
 • 3. Voer de gesprekken
 • 3.1. Begin met het delegeringsgesprek
 • 3.2. Hoe ga je een grensverleggend gesprek aan ?
 • 3.3. Bespreek de tussenresultaten
 • 3.4. Bespreek de eindresultaten
 • 4. Slot
 • 4.1. Welke competenties zet je in ?
 • 4.2. Evaluatie Delegeren doe je zo
 • Syllabus Delegeren doe je zo !
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd