Leiderschap → Leiding geven

Pas je stijl van leiding geven aan (OPL20-002)


Beschrijving
Deze cursus maakt je sterker in het ondersteunen en ontwikkelen van je medewerkers.
Je beïnvloedt de prestaties van je medewerkers op basis van persoonlijk contact en het gebruik van adequate technieken en instrumenten. Je leert hoe je rekening houdt zowel met je individuele medewerker als met de situatie om te beslissen welke stijl je het best hanteert, namelijk: sturen, begeleiden, steunen of delegeren.

Doelstelling: Je stijl van leiding geven aanpassen aan je medewerker en de situatie om maximaal effect te bereiken op de motivatie van je medewerker en zijn prestaties
Doelgroep: KMO ondernemer, operationeel leidinggevenden
Niveau: Professioneel
Tools: Instrumenten, opdrachten, assessments, syllabus
Resultaat: Succesvol switchen van stijl van leiding geven in functie van de taak, de medewerker en de situatie
Tijdslimiet: Verlengbaar mits betaling toegang tot platform (6,05 €, BTW inbegrepen/begonnen maand

Niveau: professioneel Tijdslimiet: 30 Expert: Isabelle Stubbe

Inhoud
 • 1. Inleiding
 • 1. Inleiding
 • 2. Wat is Situationeel leiding geven ?
 • 2. Wat is situationeel leiding geven ?
 • 2.1. Situationeel leidinggeven uitgelegd
 • 2.2. Welke competenties heb je nodig ?
 • 2.3. Wat doe je bij taakgerichtheid ?
 • 2.4. Wat doe je bij relatiegerichtheid ?
 • 2.5. Toets taakgerichtheid
 • 2.6. Toets relatiegerichtheid
 • 3. Breng de variabelen in kaart
 • 3.1. Taakvariabele
 • 3.2. Situatievariabele
 • 3.3. Variabele Medewerker
 • 3.4. Opdracht: Breng de variabelen in kaart
 • 4. Bepaal de taakvolwassenheid van je medewerker
 • 4.1. Bepaal de taakvolwassenheid van je medewerker
 • 4.2. Tool Taakvolwassenheid uitgelegd
 • 4.3. Tool Taakvolwassenheid scoren
 • 4.4. Opdracht: Schat de taakvolwassenheid van je medewerker in
 • 5. Pas je stijl aan
 • 5.1. Pas je stijl aan
 • 5.2. Beginner: niveau 1
 • 5.3. Lerende medewerker: niveau 2
 • 5.4. Onzekere medewerker: niveau 3
 • 5.5. Expert: niveau 4
 • 5.6. Opdracht Reflectie
 • 6. Test je voorkeurstijl
 • 6.1. Test je voorkeurstijl
 • 6.2. Vragenlijst voorkeurstijl leidinggeven.xlsx
 • 6.3.Opdracht Reflectie over mijn voorkeurstijl
 • 7. Slot
 • 7. Tot slot
 • Evaluatie Pas je stijl van leiding geven aan
 • 8. Bronnen
 • Syllabus Situationeel leidinggeven
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd