Tools → Soft Skills

Nuanceer en relativeer met AvonturenPack (TOO-20-004)


Beschrijving
Deze cursus leert je de tool Avonturenpack gebruiken. Deze tool helpt je om minder zwart-wit te denken en beter te nuanceren en te relativeren.
Je leert stap voor stap je eigen referentiekader herkennen en deconditioneren. Je vermindert je reactiviteit op wat anderen denken en doen. Je slaagt erin je constructiever op te stellen.

Deze cursus is ontworpen door een beoefenaar van de NeuroCognitive Approach om een model en praktische instrumenten te bieden voor het managen van menselijk gedrag in bedrijven. Het opzet is noch wetenschappelijk, noch therapeutisch.

Doelstelling: Omgaan met zwart-wit denken
Doelgroep: Al wie zijn energie verliest in goed-slecht denkpatronen
Niveau: Operationeel - NeuroCognitive Approach
Tools: Opdrachten, instrumenten, stappenplan
Resultaat: het avonturenpack kunnen gebruiken om te nuanceren en te relativeren
Tijdslimiet: verlengbaar mits betaling toegang tot platform (6,05 €, BTW inbegrepen/begonnen maand

Niveau: operationeel Tijdslimiet: 14 dagen Expert: Isabelle Stubbe

Inhoud
 • 1. Inleiding
 • 1. Inleiding
 • 2. AvonturenPack: Verander je denkpatroon
 • 2. AvonturenPack: Verander je denkpatroon
 • Stap 1: Identificeer
 • Stap 2: Nuanceer
 • AvonturenPack.pptx
 • Tot slot
 • 3. Bronnen
 • 3. Bronnen
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
 • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd